Krisovning.se Välkommen till Krisovning.se

Brand i bostadshus är ojämförligen det största brandproblemet i Sverige. Varje år inträffar drygt 3.000 bränder i flerfamiljshus, som medför utryckning av räddningstjänsten. Hundra av dessa bränder är storbränder med mycket stor egendomsskada. Skador vållas varje år för mer än 1 miljard kronor. Tusentals boende drabbas på olika sätt.

Spelet är indelat i sex kapitel:

  • Fakta om bränder i bostadshus
  • Händelsen
  • Evakuering
  • Informationsarbetet
  • Krishantering
  • Stora skador

Spelet tar cirka 90 minuter att genomföra. Syftet är att dels testa er krisorganisation dels ge aha-upplevelser som kan ligga till grund för förändringar och förbättringar i er organisation. Spelet levereras digitalt. Manual medföljer.

Prov demo här

Priset för spelet är 3.450 kronor exkl. moms
Beställ via ett mail till info@informationsbolaget.se
Önskas mer information: Karsten Erichs, karre@informationsbolaget.se, tel 070-247 23 00

Behöver ni hjälp med spellerdare kan vi hjälpa er. Begär offert.