Välkommen till krisspel

STORBRAND I NATT *DEMO*

60 personer evakuerade

 • För kapitel-meny klicka på nere i vänster hörn
 • Navigera genom presentationen med nere i höger hörn

Händelsen

Just Nu i regional-tv

Nyheter i morgon-TV om vår storbrand i natt

Klicka på ikonen nedan för att se filmen.


Alarmering

 • Vem larmar oss om det händer något?
 • Hur larmar vi vidare internt?
 • Vem ska larmas?
 • Var ska vi vara någonstans?
 • Vad ska vi göra?

Organisation

 • Stabschef
 • Informationsansvariga - internt och externt
 • Personalansvarig
 • Fastighetsansvarig
 • Kontaktperson räddningstjänsten/polisen
 • Krisgrupp
 • Ansvarig dokumentation - loggbok

Planer - vad har vi?

 • Information
 • Krishantering
 • Restvärdesräddning
 • Ersättningslokaler
 • Återuppbyggnad

Var finns våra planer?

 • Tillgänglighet
 • Revidering
 • Vem ansvarar?

Basfakta

 • Räddningstjänsten är på plats - vem leder deras insats?
 • Hur får vi kontakt?
 • Vem informerar oss?
 • Kontaktperson från oss till räddningsledningen
 • Hur stora är skadorna?
 • Hur många boende är berörda?

Vi är samlade

Vad ska vi prioritera?

Svar - kanske detta

 • Är någon skadad?
 • Var finns de boende?
 • Vad är det som brinner?
 • Informationsarbetet
 • Krishantering
 • Ersättningsboende
 • Vad gör vi i morgon?

Evakuering


Hur vet vi att alla kommit ut?


Var är återsamlingsplatsen?


INSPEL FRÅN POLISEN

Fyra personer , två vuxna och två barn, saknas. Vi kommer inte in i en lägenhet på översta våningen pga rasrisk


POLISEN VILL HA HJÄLP

 • Vem bor i lägenheten?
 • Kontaktuppgifter?
 • Anhöriga?

På återsamlingsplatsen

 • Vad ska vi informera om?
 • Vem informerar?
 • Hur ska vi informera?
 • Ska räddningstjänsten, restvärdesledare och polis medverka?

Att diskutera:

 • Administration?
 • Förplägnad?
 • Filtar?
 • Sjukvård?
 • Vad mera - diskutera

Vem arbetar med akut övernattning för våra boende?