Krisovning.se Välkommen till Krisovning.se

Är ni förberedd på en akut krishändelse på ert företag?

Är ni förberedd på̊ en akut krishändelse på ert företag? Kanske, kanske inte. Hur som helst: det är viktigt att öva sin krisorganisation för att få en insikt vad som kan hända och hur ska verksamheten agera. Vår krisövning BRAND PÅ ARBETSPLATSEN är ett s.k. skrivbordspel – ett grundläggande spel för att testa er organisation och se vad som behöver förbättras/förändras. Har ni tänkt på allt?

SCENARIO: Nattlig brand på företaget. Stora brand- och rökskador.

INSPEL: PowerPoint med fakta och frågeställningar, ett antal filmer, radiointervjuer och meddelande på Facebook. Spelet levereras till er digitalt.

Spelet är indelat i sex kapitel:

  • LARM- det brinner
  • Insatsen
  • Informationsarbetet
  • Krishantering
  • Branden är släckt - vad händer nu
  • Har vi lärt oss något?

En manual bifogas i syfte att verksamhetens brandskydds - eller säkerhetsansvarig ska vara spelledare. Behöver ni hjälp med spelledare begär offert från oss.

Prov demo här

Priset för spelet är: 3.450 kr exkl. moms.
Vill vi ha hjälp med ett eget specifikt scenario skriver vi gärna manus och producerar inspel.

Beställ: Kontakta Karsten Erichs, karre@informationsbolaget.se, tel 070-247 23 00