Välkommen till krisspel

Skolbussolycka

DEMO

 • För kapitel-meny klicka på nere i vänster hörn
 • Navigera genom presentationen med nere i höger hörn

Trafiklarm kl. 07.57

Skolbussolycka i vår kommun

Är det vår buss?

Alarmering

 • Vem larmar oss om det händer något?
 • Hur larmar vi vidare internt?
 • Vem ska larmas?
 • Var ska vi vara någonstans?
 • Vad ska vi göra?

Planer - vad har vi?

 • Alarmering
 • Insatsplan
 • Information
 • Krishantering
 • Restvärdesräddning
 • Ersättningslokaler
 • Återuppbyggnad

Var finns våra planer?

 • Tillgänglighet
 • Revidering
 • Vem ansvarar?

Har vi en krisdatabas?

 • Larmlistor
 • Dokumentationsmall
 • Mötesprotokoll
 • Tidloggar
 • Bemanning

Viktig utrustning

 • Bärbara datorer + laddare
 • Mobilladdare
 • TV och radio

Hur ser vår organisation ut?

Vem gör vad?

Organisation

 • Stabschef
 • Informationsansvariga - externt/internt
 • Personalansvarig
 • Kontaktperson räddningtjänsten/polisen/sjukvåden
 • Krisgrupp
 • Ansvarig dokumentation - loggbok

Basfakta

 • Räddningstjänsten är på plats
  -Vem leder deras insats?
 • Hur får vi kontakt?
 • Vem informerar oss?

Ska vi skicka personal till platsen?


Till sjukhuset?


Hur informerar vi internt?


Många elever är på plats i skolan?


Frågeställningar

 • Ska vi påbörja undervisningen?
 • Samla alla elever?
 • Kontakt alla föräldrar - hur?
 • Krishantering- vem kan hjälpa oss?