Krisovning.se Välkommen till Krisovning.se

Testa skolans krisorganisation
Det inträffar olyckor med skolbuss och skolskjuts varje år

Varje skoldag åker 450.000 barn skolskjuts till och från skolan. Tyvärr händer det ibland skolbussolyckor. Vi har tagit fram ett krisövningsspel, som handlar om en skolbussolycka en tidig morgon. Vår tanke är att skolans krisledning ska testa sin organisation genom detta spel.

Spelet är indelat i sju olika avsnitt och tar cirka 60-90 minuter att genomföra. Spelet levereras digitalt i form av en powerpointpresentation och en manual. Spelet kan givetvis användas flera gånger för nya spelgrupper på skolan.

Avsnitten är dom här:

  • Krisberedskapslagen för kommuner och regioner.
  • Inledning av spelet
  • Larm om skolbussolycka
  • Många är skadade
  • Informationsarbetet - internt och externt
  • Krishantering

Prov demo här

Skolan köper en licens med fritt antal inloggningar. Priset är 3.450 kr exkl. moms.

Pris: 3.450 kr exkl. moms. Fritt antal visningar.

Beställning: Kontakta Karsten Erichs, karre@informationsbolaget.se, tel 070-247 23 00