Krisovning.se Välkommen till Krisovning.se

Är ni förberedd på en akut krishändelse på ert företag?

Är ni förberedd på̊ en akut krishändelse på ert företag? Kanske, kanske inte. Hur som helst: det är viktigt att öva sin krisorganisation för att få en insikt vad som kan hända och hur ska verksamheten agera. Vår krisövning BRAND PÅ ARBETSPLATSEN är ett s.k. skrivbordspel – ett grundläggande spel för att testa er organisation och se vad som behöver förbättras/förändras. Har ni tänkt på allt?

SCENARIO: Explosionsartad brand på förmiddagen. Fyra anställda skadas. Stora brand- och rökskador.

INSPEL: PowerPoint med fakta och frågeställningar, ett antal filmer, radiointervjuer, meddelande på Facebook och samtal till staben från anhöriga, styrelsen, facket m.fl. Spelet hämtas på nätet via en exklusiv inloggning för er verksamhet.

Spelet är indelat i sex kapitel:

  • LARM- det brinner
  • Insatsen
  • Informationsarbetet
  • Krishantering
  • Branden är släckt - vad händer nu
  • Har vi lärt oss något?

Det finns två̊ fördjupningsavsnitt, Allmän inledning och Fakta om krishantering. En manual bifogas i syfte att verksamhetens brandskydds - eller säkerhetsansvarig ska vara spelledare. Spelet anpassas till er verksamhet med verksamhetens namn, bilder, logotype och textanpassning till vissa bilder.

Prov demo här

Priset för en årslicens med fri användning inom er verksamhet: 6.150 kr exkl. moms.
Önskar ni hjälp med spelledare, mot- spelcentral, medietryck, sociala medier är vi beredda – begär offert. Vill vi ha hjälp med ett eget specifikt scenario skriver vi gärna manus och producerar inspel.

Kontakta Karsten Erichs, karre@informationsbolaget.se, tel 070-247 23 00