Välkommen till krisspel

STORBRAND I NATT *DEMO*

60 personer evakuerade

 • För kapitel-meny klicka på nere i vänster hörn
 • Navigera genom presentationen med nere i höger hörn

Innehåll

 • Fakta om bränder i bostadshus
 • Händelsen
 • Evakuering
 • Information
 • Krishantering
 • Stora skador

6,500 bränder varje år i bostadshus


 • 3,200 i flerfamiljshus
 • 2,800 i villor
 • 200 i radhus
 • 300 i fritidhus


Cirka 25,000 tillbud och småbränder som de boende släcker själva.

döda och skadade

80 personer omkommer varje år i bostadsbränder

 • I 65% av dödsbränderna saknades fungerande brandvarnare
 • 100 personer skadas svårt varje år
 • 600 skadas lindrigt
 • Skador för minst 1 miljard kronor


Egendomsskador flerfamiljshus

 • 100 bränder varje år med mycket stor egendomsskada
 • 1000 varje år med stor egendomsskada
 • 2350 varje år med liten egendomsskada

Fakta storbränder

 • Flest bränder inträffar dagtid
 • Var tredje brand startar i köket
 • Fungerande brandvarnare i endast 10 procent
 • Ingen brandvarnare alls vid hälften av bränderna
 • Nästan ingen hade brandsläckare

Krav på fastighetsägare

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Allmänt råd om brandvarnare
 • Föreskrift krishantering

Samhällets krav på brandskydd

(Lagen om skydd mot olyckor)

 • Alla verksamheter ska ha en brandskyddsansvarig och ett systematiskt brandskyddsarbete
 • Att bostäder ska ha brandvarnare
 • De boende ska informeras om förebyggande brandskydd och hur man agerar vid en brand

Säker utrymning

 • Kunskap och information
 • Internkontroll
 • Tidigt larm
 • Vem är ansvarig för utrymningsvägarna?
 • Fungerar rökluckorna?

Röklucka

 • Livräddande teknisk åtgärd
 • Snabbevakuering av rök i trapphuset

Frågor?

 • Har vi rökluckor i våra bostäder?
 • Vem ansvarar?
 • Vem kontrollerar dem och hur ofta?

Syfte och mål med denna övning

 • Skapa insikt i konsekvenserna av en brand
 • Testa organisationen
 • Få insikt av vikten av förebyggande brandskyddsarbete, information till hyresgästerna och utbildning av personalen
 • Skapa handlingsberedskap om olyckan är framme

Fas 1

 • Larm
 • Insats
 • Personskador
 • information
 • Vad har skadats?

Fas 2

 • Mobilisera
 • Krisledning
 • Informera alla berörda
 • Ta hand om våra boende och personal
 • Alternativt boende

Fas 3

 • Återställning till normalläge
 • Sanering, restvärde
 • Återuppbyggnad

Utse en person som dokumenterar vad som ska ändras.


Nu börjar vi!

Händelsen

Just Nu i regional-tv

Nyheter i morgon-TV om vår storbrand i natt

Klicka på ikonen nedan för att se filmen.


Alarmering

 • Vem larmar oss om det händer något?
 • Hur larmar vi vidare internt?
 • Vem ska larmas?
 • Var ska vi vara någonstans?
 • Vad ska vi göra?

Organisation

 • Stabschef
 • Informationsansvariga - internt och externt
 • Personalansvarig
 • Fastighetsansvarig
 • Kontaktperson räddningstjänsten/polisen
 • Krisgrupp
 • Ansvarig dokumentation - loggbok

Planer - vad har vi?

 • Alarmering
 • Insatsplan
 • Information
 • Krishantering
 • Restvärdesräddning
 • Ersättningslokaler
 • Återuppbyggnad

TACK FÖR ATT NI GENOMFÖRT DETTA DEMO SPEL

Vi tar gärna emot synpunkter till
info@informationsbolaget.se